Untitled Document
kocani.gov.mk
wikipedia
Untitled Document
Претседател на Совет
Име и презиме: Томе Солевски
Дата на раѓање: 1974 г., Кочани
Образование: Лекар, специјалист по хирургија
Партија: СДСМ
Телефон: 072 275 621
Живее во Кочани.

Работи како хирург во Јавната здравствена установа Општа болница во Кочани.

Претседател е на Советот на Општина Кочани од 2017 г.
Untitled Document
Локалитети