Untitled Document
kocani.gov.mk
wikipedia
Untitled Document
Јавен повик
Врз основа на законските одредби,

а заради транспарентност во работењето на единицата на

локалната самоуправа,

Општина Кочани ги повикува граѓаните, урбаните, месните заедници, здруженијата на граѓани и институциите, со идеи, програми и проекти да се вклучат во креирањето на

Буџетот на Општина Кочани за 2019 година.

Програмите и проектите во електронска форма можат да се достават преку електронска пошта на адреса info@kocani.gov.mk (со назнака за јавен повик за предлог-проекти), или преку Едношалтерската канцеларија на Општина Кочани,

најдоцна до 25 октомври 2018 година.

Вклучете се во креирањето на буџетот и поддржете го партиципативниот развој на локалната заедница!
Untitled Document
Локалитети