Untitled Document
kocani.gov.mk
wikipedia
Untitled Document
Известување
Поради реконструкција на санитарните јазли, објектот „Ѕвездички“ на Детската градинка „Павлина Велјанова“ (кај „Руен“), од понеделник, 13 август 2018 година, нема да работи. Овој објект ќе почне со работа на 3 септември 2018 г. Децата од „Ѕвездички“ ќе бидат згрижени во централниот објект на градинката. Дополнителни информации може да се добијат кај соодветниот воспитен кадар во Детската градинка „Павлина Велјанова“ или на телефон 033 274 373.
Известување
Untitled Document
Локалитети