Untitled Document
kocani.gov.mk
wikipedia
Untitled Document
ВТОРА ФАЗА ОД ПРЕВЕНТИВНАТА АВИО ДЕЗИНСЕКЦИЈА
Согласно Законот за заштита на населението од заразни болести, за спроведување на превентивна систематска дезинсекција на територијата на Општина Кочани, како општа противепидемиска мерка, Општина Кочани го издава следното соопштение: Се известуваат граѓаните и институциите на Кочани дека на 10.07.2018 г. (вторник) од 04 до 08 часот наутро , стручни екипи на Друштво за авио услуги Бониер ДООЕЛ Куманово ќе ја спроведат втората фаза од авио третирањето против комарци.
ВТОРА ФАЗА ОД ПРЕВЕНТИВНАТА АВИО ДЕЗИНСЕКЦИЈА ЗА УНИШУВАЊЕ НА КОМАРЦИТЕ НА ПОДРАЧЈЕТО НА ОПШТИНА КОЧАНИ
Авио третирањето против комарци ќе се врши со еколошко средство за уништување на комарци – широкопојасен инсектицид за третирање на комарци, одобрено од Биро за лекови . Со авио третирањето ќе бидат опфатени површините во градското подрачје на Кочани и низинските села што припаѓаат на територијата на Општина Кочани.

Граѓаните кои одгледуваат пчели потребно е да ги преземат потребните заштитни мерки за време и по третирањето на подрачјето.

Доколку имаме неповолни временски услови, (ветер, дожд) третирањето ќе се одложи за наредниот поволен ден.

Третирањето ќе се изведува со препаратот AURODIL – SUPER PB .Дополнителни информации во Општина Кочани:тел.076/397-053,Александар Велков.

Општина Кочани
Untitled Document
Локалитети