Untitled Document
kocani.gov.mk
wikipedia
Untitled Document
Прв јавен повик за финансирање на проекти на мали и средни компании
Фондот за иновации и технолошки развој по повод тековниот јавен повик за кофинансирање на предлог проекти (од третиот столб на Планот за раст на Владата на РМ), објави Прв јавен повик за финансирање на проекти на мали и средни компании.

Потенцијалните апликанти на веб страната на Фондот за иновации и технолошки развој (http://www.fitr.mk/stolb3/ ) ќе можат да го видат објавениот јавен повик и подетални информации во врска со оној грант за кој сте заинтерсирани, апликациската форма и целата потребна документација за аплицирање.
Untitled Document
Локалитети