Untitled Document
kocani.gov.mk
wikipedia
Untitled Document
Акција за отстранување на времени објекти
Акција за отстранување на времени објекти
Општина Кочани ги известува сопствениците на времени објекти (бараки, трафики) коишто не се функционални, дека до 30 мај 2018 г. тече акција за нивно отстранување.

Кај сите вакви објекти што нема да бидат отстранети, ќе интервенира градежната инспекција, а трошоците за нивно уривање ќе бидат на товар на сопствениците.
Untitled Document
Локалитети