Untitled Document
kocani.gov.mk
wikipedia
Untitled Document
Информации од јавен карактер


Почитувани,

Ве известуваме дека Градоначалникот на општина Кочани, согласно член 8 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (“Сл.весник на Рм.бр.13/2006,89/2008 и 06/2010) го определи Државниот службеник– Владимир Михаилов,за службено лице задолжено за посредување при остварувањето на правото за слободен пристап до информации од јавен карактер во општина Кочани.

Владимир Михаилов

Општина Кочани

Ул. ,,Раде Кратовче“ бр.1 2300 Кочани

тел. 033/274-001

e-mail: vlatkopurde@yahoo.com; info@kocani.gov.mk

На следните линкови може да ги преземете:

Untitled Document
Локалитети