Untitled Document
kocani.gov.mk
wikipedia
Untitled Document
Градоначалник
Име и презиме: Николчо Илијев
Дата на раѓање: 1958 г.
Образование: Економист
Телефон: 033/274-002
Роден во Кочани, 1958 г.

Тој е економист и повеќе од две децении е приватен стопанственик.

Најголемиот дел од своето работно искуство го поминал работејќи на струката, како раководител на неколку претпријатија и директор на „Винка“ – Виница.

Зборува германски јазик.

Оженет е и татко на две полнолетни деца.
Untitled Document
Локалитети