Untitled Document
kocani.gov.mk
wikipedia
Untitled Document
Untitled Document
НАЈНОВИ ВЕСТИ
Студентите од петта година од Архитектонскиот факултет при Универзитетот „Свети Кирил и Методиј“ и професорката по предметот Урбанистичко обликување 2, Дивна Пенчиќ денеска го посетија Кочани со што започна да се реализира соработка со која Факултетот дава поддршка во урбанистичкото обликување на Кочани
Untitled Document
Локалитети